SOkA Semily

DOBA CIHELNÁ V TURNOVĚ – výstava pod širým nebem v parku T. G. Masaryka

Na letní sezónu 2024 připravil Státní okresní archiv Semily ve spolupráci s Městem Turnovem venkovní expozici z dějin cihelen a cihlářství nejenom v regionu Turnovska. Na šestnácti...

Z Českého ráje a Podkrkonoší – základní informace

Název: Z českého ráje a Podkrkonoší Podnázev: vlastivědná ročenka Značka pro citace: ZČRP Poslání periodika: Recenzované neimpaktované periodikum, přinášející původní vědecké studie z oblasti historie, archeologie, etnologie a dějin umění, dále...

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Semily

Archiv pečuje o 2286 archivních souborů, vzniklých z činnosti státní správy, samosprávy, justice, základních, středních, odborných a uměleckých škol, družstev, kulturních institucí, církví, spolků a společenských organizací atd....

Z Českého ráje a Podkrkonoší – pokyny autorům

Publikovány mohou být jen práce, založené na studiu archivních či hmotných pramenů a znalosti literatury a přinášející nové poznatky. Všechny studie jsou recenzovány a...

Historie Státního okresního archivu Semily

Semilský okresní archiv v současných hranicích vznikl roku 1960 spojením okresních archivů v Turnově, Semilech a Jilemnici – ty byly vytvořeny po roce 1954 a řídily městské archivy v Rovensku...

Činnost státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Státní okresní archiv Semily

Archivní 570 513 01 Semily - Podmoklice Email: sokasemily@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 973 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8:00 - 17:00 středa 8:00 - 17:00 Prohlídky archivních výstav: pondělí 8:00 -...

Aktuality SOkA Semily

Aktuálně