Činnost útvaru

Útvar ředitele Archivu zejména:

  • zajišťuje příslušnými úkony včetně administrativních výkon funkce, řídící činnost a plnění úkolů ředitele Archivu v rozsahu jemu stanovené odpovědnosti a pravomoci; při tom spolupracuje s jednotlivými organizačními články Archivu,
  • plní funkci podatelny a spisovny pro oddělení Archivu, zabezpečuje ukládání dokumentů včetně dohledu nad dodržováním spisových norem Archivu,

Auditor v rámci náplně činnosti v souladu se zvláštním právním předpisem vykonává interní audit Archivu a podílí se na další vnitřní kontrolní činnosti Archivu.

Personalista v rámci náplně činnosti zajišťuje personální agendu Archivu a připravuje pro ředitele Archivu příslušné podklady.