(Czech) Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Most

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

V SOkA Most je uloženo 735 fondů a sbírek o celkovém rozsahu 1 526,38 bm. Z nich je již 650 odborně zpracováno, i když některé pouze částečně. K zpřístupněným materiálům bylo doposud vyhotoveno 665 archivních pomůcek všech druhů. Z historického hlediska je stěžejním fondem Archiv města Most, obsahující písemnosti z let 1315-1945. Jeho rozsah činí 227,90 bm. Nejrozsáhlejším souborem je však, se svými 349 bm, Okresní národní výbor Most II.

Dalšími významnými a badatelsky nejvyhledávanějšími fondy jsou: Archiv města Hora Svaté Kateřiny (1528) 1552-1945; 18,15 bm, Archiv města Horní Litvínov 1553-1945 (1948); 18,55 bm, Archiv města Lom 1836-1945 (1946); 3,25 bm, Městský národní výbor Most (1940) 1945-1990 (1992); 104,05 bm, Městský národní výbor Meziboří 1945-1990; 19,70 bm, Městský národní výbor Litvínov (1943) 1945-1990; 18,55 bm, Městský národní výbor Lom (1892) 1945-1990; 17,30 bm, Okresní národní výbor Most I (1944) 1945-1960 (1961); 5,60 bm, Okresní národní výbor Litvínov (1945) 1949-1960; 3,50 bm, KSČ – okresní výbor Most 1947-1989; 26,75 bm. Z dalších typů fondů jsou hojně využívány rovněž písemnosti škol a spolků.

Nejstarší písemností, uloženou v SOkA Most, je listina z roku 1315, vydaná rychtářem, purkmistrem a přísežními města Mostu zdejšímu měšťanovi. Prvním dochovaným královským privilegiem je listina krále Jana Lucemburského z roku 1327. Nejstarší městskou knihou jsou účty na stavbu zdejšího farního kostela Nanebevzetí Panny Marie z let 1517-1519. Tento kostel vstoupil do povědomí veřejnosti v roce 1975 svým přesunem, který proběhl z důvodu rozsáhlé těžby hnědého uhlí.

Z novodobých materiálů jsou významné právě studie, dokumentující likvidaci starého Mostu i řady obcí zdejšího okresu.

SOkA Most se může rovněž pochlubit Sbírkou soudobé dokumentace, obsahující novinové výstřižky o událostech, které proběhly jak v Mostě, tak na dalších místech regionu. Po torzovité sadě výstřižků počínající rokem 1868 zahrnuje sbírka ucelenou řadu od roku 1952 až do současnosti. Badatelsky velmi využívaná je také Sbírka fotografií a grafik okresu Most, obsahující 47 755 fotografií a dalších 2 393 jednotlivin, jako jsou negativy, diapozitivy či fotoalba.

Badatelna a knihovna

Badatelna má kapacitu šest míst a nejedná-li se o zvlášť složité studijní téma, není nutné její návštěvu předem objednávat. Badatelé zde mají k dispozici nejen inventáře všech dosud zpracovaných archivních fondů, ale i příruční knihovnu, obsahující například všeobecné encyklopedie, jazykové slovníky a základní místopisné příručky. Další studijní literatura se nachází v odborné a regionální knihovně SOkA Most.

– Mgr. Ivan Víšek, 2005