(Czech) Českolipsko literární 2001

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Rok vydání: 2001

Počet stran: 85

Cena: Zdarma

 

Základní info:

ŠPECINGER, Otakar / Jaroslav Seifert a Severní Čechy
ŠPECINGER, Otakar / Hold Jaromíru Wágnerovi
VOJTÍŠKOVÁ, Marie / Českolipské dědictví Franze Werfla
GAJDOŠÍK, Petr / Máchův kraj v českém meziválečném filmu