(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2014/2

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: Liberec

Rok vydání: 2014

Počet stran: 28

ISSN: 1213-5097

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Editorial
Studie a Materiálie
Kristina Uhlíková / Josef Scheybal a jeho role při konfiskaci movitých památek z majetku občanů německé národnosti po 2. světové válce. 1. část. Období 1945-1947 | Studie
Zuzana Jakubcová – Jana Šubrtová / Hřbitov v Lučanech nad Nisou. K historii pietního areálu, několika hrobkám významných lučanských osobností a novodobé firemní kamenické produkci na Jablonecku | Studie
Pavel Kreisinger / Ing. Karel Šimon. Absolvent pražské techniky a český příslušník francouzské cizinecké legie za Velké války (1914-1918) | Materiálie
Ivo Habán / Vizionář Karl Krattner a jeho tvorba na severu Čech. K souboru kreseb uložených na státním zámku Frýdlant | Materiálie
Tereza Konvalinková – Martin Ouhrabka / Proměny venkovské zástavby na území západních Krkonoš. Poznatky z plošného průzkumu vesnických sídel a lidové architektury | Materiálie
Ivan Peřina – Jana Šubrtová / Hřbitovní kaple u zámku Lemberk, nové poznatky z průzkumu stavby | Materiálie
Robert Filip / ONV Liberec a administrativně správní změny v okrese Liberec v letech 1960-1990. Část III. (1981-1990) | Materiálie
Zprávy
Anna Habánová / Světové válečné konflikty a jejich reflexe v Euroregionu Nisa
Jan Zdichynec / Pozdní baroko bez hranic: Klášter St. Marienthal, Filip Leubner a umění na Lužické Nise 1750-1800. Sankt Marienthal, 6.-7. listopadu 2014
Václav Kříček / Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2013
Recenze a zprávy o literatuře
Miloš Hořejš / Marie Mžyková – Harald Skala. Des Fours: Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo
Milan Svoboda / Piotr Oszczanowski. Pomnik chrześcijańskiego rycerza. Nagrobek Melchiora von Redern we Frýdlancie. Opus vitae Gerharda Hendrika z Amsterdamu
Anna Kašparová / Hana Chocholoušková. Česká beseda: krajanské sdružení rodáků a přátel Liberecka: 150 let činnosti pro český národ a Liberec
Resume