(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2017/1

Vydavatel: (Czech) Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: (Czech) Liberec

Rok vydání: 2017

Počet stran: 128

ISSN: (Czech) 1213-5097

 

Obsah:

Editorial
Studie a Materiálie
Vojtěch Hájek – Aeroklub Jablonec nad Nisou a letiště Královská výšina 1947–1952 | studie
Adam Rejha – Hrad a zámek Frýdlant jako bezpečné úložiště kulturního majetku během druhé světové války | studie
Jan Virt – Gustav Edmund Pazaurek a dějiny regionu: příspěvek k historii německého dějepisectví v českých zemích |materiálie
Simona Nosková – Nejstarší podnikové plynárny u textilek v severních Čechách | materiálie
Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka – Horní Dušnice – plošný průzkum horské vsi | studie
Zprávy
Petr Jenč , Vojtěch Novák, Vladimír Peša – Zánik historického mostu ve Stvolínkách, okres Česká Lípa
Jana Schlesingerová – František Tkadlík (1786–1840) v Liberci
Ivana Čornejová – Tři jubilea
Jan Zdichynec – Vzpomínka žáka a kolegy k jubileu prof. Lenky Bobkové
Milan Svoboda – Bibliografie Miloslavy Melanové 2007–2016