Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2017/2

Vydavatel: (Czech) Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: (Czech) Liberec

Rok vydání: 2018

Počet stran: 128

ISSN: (Czech) 1213-5097

 

Obsah:

Editorial
Studie a Materiálie
Jana Kurešová, Marius Winzeler – Výmalba hradní kaple sv. Barbory na Grabštejně a její restaurování – mistrovské dílo pozdní renesance v severních Čechách | studie
Jiří Bock – Liberec a jeho třetí čtvrť v roce 1826. Příspěvek ke každodennosti obyvatel města a jeho topografii | studie
Zuzana Jakubcová, Jana Kurešová – Cestou k zapomenutí. Výrobci a tvůrci kamenů na hřbitovech Českolipska od poloviny 19. století do druhé světové války |Studie
Alena Řičánková – „A bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“ Starokatolická církev a její kostely na severu Čech | Studie
Lucie Večerníková – Zbudování pomníku malíře Josefa Führicha |Materiálie
Zprávy
Václav Kříček – Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2016
Jan Kašpar – Zpráva o archivní konferenci v Liberci
Jaroslav Pažout – Liberecký seminář o česko-slovenských vztazích v letech 2017 a 2018