(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2019/1

FontesNissae_2019_01_titul
FontesNissae_2019_01_titul

Vydavatel: (Czech) Vydavatelem periodika je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Místo vydání: (Czech) Liberec

Rok vydání: 2019

Počet stran: 98

ISSN: (Czech) 1213-5097

 

Základní info:

(Czech) Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

(Czech)

Editorial
Studie a Materiálie
Jiří Bock – Hospodářské poměry a správní vývoj Liberce v letech 1622–1850| studie
Pavel Jakubec | Jana Kurešová – Cestou k zapomenutí. Výrobci a tvůrci náhrobních kamenů na hřbitovech Českolipska od poloviny 19. století do druhé světové války – 2. část | Studie
Jan Hnělička – Českoslovenští legionáři na Českodubsku v období první republiky | Studie
Ivo Hartman – Jaroslav Spejchal, poslední popravený v soudní věznici Krajského soudu Liberec | Materiálie
Zprávy
Lucie Bidlasová | Vladimír Tregl – Letošní rok patří Gallasům a Clam-Gallasům
Jan K. Čeliš – Josef Váchal | Fotografie
Kateřina Portmann – Po stopách bývalých libereckých občanů – „Stolpersteine“, Liberec 4. listopadu 2019