(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, č. VIII

Rok vydání: 2007

Počet stran: 333

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci se od roku 2000 spolupodílejí na vydávání regionálního historického sborníku Fontes Nissae – Prameny Nisy. Hlavním nositelem vydavatelských práv tohoto sborníku je Technická univerzita Liberec (Katedra historie).

 

Obsah:

Jiří Janáček / Počátky divadelního života v Liberci
Jana Nová / Tři osobnosti z dějin Jablonce očima autora první jablonecké vlastivědy a jeho následovníků
Zdeněk Brunclík / Anarchisté na Liberecku v 80. a 90. letech 19. století. O Ladislavu a Arnoštovi Brunclíkovi a dalších mladých lidech, kteří chtěli změnit společnost
Jiří Bock / Františkov 1657–1939. Přehled dějin kdysi samostatné obce s exkursem jejího správního vývoje
Mark Cornwall / Konec války v severních Čechách: Nový deník
Kateřina Lozoviuková / Mimořádný lidový soud v České Lípě
Robert Filip / Okresní národní výbor Liberec v letech 1945 až 1960. Část II (1952–1960)
Milan Svoboda / Nový objev? Kresba Liberce kolem roku 1770
Milan Svoboda / Znovunalezený a vydaný rukopis Franze Némethyho o dějinách držitelů Frýdlantu (1278–1803)
Petra Hejralová / Památník svobody v Železném Brodě
Hana Chocholoušková / Fondy sportovních a tělovýchovných spolků v Libereckém okrese
Jan Kašpar / Archiválie sportovních a tělovýchovných spolků uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Jablonec nad Nisou
Zprávy
Medailony