(Czech) Fontes Nissae XIII/2012 2

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2012

 

Obsah:

Studie
Markéta Lhotová Stillhaltekommisar Reichenberg a Aufhaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg – reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru
Monika Remsová Trestní nalézací komise v Jablonci nad Nisou (1945-1947)
Jaroslav Zeman Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci
Anna Habánová Pomník Heinricha Liebiega pro Liberec
Miroslav Kolka, Petr Freiwillig Stavební podoba a vývoj vodní pily čp. 21 v Oldřichově v Hájích
Materiálie
Vladimír Tregl Obrazová sbírka loveckého zámku v Josefově Dole
Martin Ouhrabka Předměstský dům čp. 739 v Lomnici nad Popelkou
Petr Jenč, Vojtěch Novák, Vladimír Peša Záchranný archeologický výzkum bývalé městské šatlavy v České Lípě
Zprávy
Hana Chocholoušková Vladimír Ruda, promovaný historik
Miroslava Melanová Jubileum profesora Roberta Kvačka
Miloš Kadlec Marguerite Kottulinsky-Rohan | Nekrolog
Rudolf Anděl PhDr. Zdeněc Brunclík zemřel | Nekrolog
Kateřina Lozoviuková Exkurze katedry historie FPTU v Liberci
Markéta Těthalová Máme všechno
Václav Křiček Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2011
Recenze
Ivana Čornejová Milan Svoboda. Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku.
Pavel Pilz Petr Nový. Soumrak perličkového kraje. Vyprávění o skleněné bižuterii, osudech sklářů, sekacích strojích a Lučanské pozdvižce z 29. ledna 1890.
Miroslava Melanová Jaroslav Zeman. Liberec. Urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky.
Anna Habánová Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát, (eds.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a v první polovině 20. století.
Marius Winzeler František Gabriel a kol. Středověké umění na Českolipsku.