(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 2

Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 2
Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 2

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2003

Počet stran: 172

ISBN: 80-86067-82-3

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo nainfo@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Milan Hlavačka / Dětství, dospívání a rodinná strategie v korespondenci dětí knížeti Jiřímu Kristiánu Lobkovicovi
Petr Kopička, Správa velkostatku Mělník v 16. až 20. století. Diplomatická studie z dějin patrimoniální a hospodářské správy
Richard Šípek / Vrchní správce Christoph Philipp Zickel. Příspěvek k dějinám správy lobkovického panství Neustatd-Störnstein (1656-1675)
Eliška Helclová / Testament Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic (edice dokumentu)
Alessandro Catalano / L’educazione del principe: Ferdinand August Leopold von Lobkowitz e il suo primo viaggio in Italia / Výchova knížete: Ferdinand August Leopold z Lobkovic a jeho první cesta do Itálie
Helena Smíšková / Písemné pozůstalosti rodu Ficquelmontů
Vladimír Peša – Petr Jenč / Dokumentace historických skalních rytin v Labských pískovcích v letech 2001-2002
Recenze
August Sedláček / Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, ed. Vladimír Růžek
Tomáš Knoz / Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury, Brno 2001
Martin Chrz / Leopold Pölzl. Osobnost ústeckého starosty, Ústí nad Labem 2002
Česká Kamenice, Česká Lípa 2002
Zprávy