(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 6

Obal publikace Porta Bohemica číslo 6
Obal publikace Porta Bohemica číslo 6

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2013

Počet stran: 237

ISBN: 978-80-904381-2-5

Cena: Zdarma

 

Základní info:

(Czech) Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

(Czech)

Články, studie a historické eseje
Lucie Toman – Kateřina Hausnerová / Děkanská knihovna v Duchcově. Vývoj a dochování historického fondu
Martin Barus / Chotětovská farní knihovna – nástin vývoje a stav dochování jejího historického fondu
Antonín Kadlec / Využití rukopisné malby pro studium militarií přelomu 14. a 15. století na modelovém příkladu Bible litoměřicko-třeboňské
Michal Plavec / Nálety na Litoměřicko v květnu 1945
Václav Zeman / O povolání evangelického faráře do Srbské Kamenice v roce 1598 s edicí jeho vokačního listu
Tomáš Velička / O městech v SZ Čechách a jejich komunikaci s královskými úředníky
Tomáš Pražák / Infanticidium v litoměřickém regionu 2. poloviny 19. století ze spisů Krajského soudu Litoměřice
Kateřina Dvořáková / Ochranná pergamenová vazba
Recenze
Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch. 4: Grafen und Herren
Petr Meduna – Jan Pařez – Jaromír Tlustý / Kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří
Vlastimil Pažourek (ed.) / Hrady na hranici. Čechy – Sasko, s. 1
Zprávy