(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 9

Obal publikace Porta Bohemica číslo 9, Pohled na Žitenice
Obal publikace Porta Bohemica číslo 9

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: (Czech) Litoměřice

Rok vydání: 2019

Počet stran: 244

ISBN: (Czech) 978-80-907464-1-1

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje Ivan Víšek – Martin Myšička, Historie mosteckého okresního archivu v kontextu celostátních dějin a vývoje našeho archivnictví Tomáš Velička, Postoloprtské klášterní kroniky 17. a 18. století Tereza Hejdová, Dopisy Voršily Tachovské, abatyše týnecké Milan Černý, Chrámoví hudebníci a hudebně liturgická praxe při duchcovském kostele Zvěstování Panny Marie v první polovině 18. století Eduard Mikušek, Osmačtyřicátník Johann Pollet – hrdina proti své vůli Martin Aschenbrenner, Pobyty císaře Ferdinanda, císařovny Marie Anny a jejich dvora v Ploskovicích Miroslav Grisa, Sklářské továrny v obvodu obchodní a živnostenské komory Liberec na počátku 20. století Aleš František Plávek, Kontoárista v knížecích službách. Příspěvek k zaměstnanosti žen za velké války na příkladu cítolibského velkostatku Aneta Pilná, Pomníky obětem první světové války v mikroregionu Stropník Miroslav Kovář – Josef Žemlička, Zpráva o probíhajícím průzkumu kláštera minoritů v Litoměřicích a jeho předběžných výsledcích Recenze Lenka Bobková – Jiří Crkal – Kryštof Dender – Eva Černá – Micaela Hrubá – Aleš Mudra – Michaela Ottová – Michal Patrný – Jan Royt – Milan Sýkora – Ĺubomír Turčan – Marti Volf, Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků: výstava k 700. Výročí narození Karla IV. (Tomáš Velička) Marie Ryantová, Polyxen z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království (Hana Barusová) Josef Rösler – Walter Lauer – Herbert Kratzer – Karel Řičář – Karel Tima – Adam Hejra (edds.), Farní kronika Nového Města pod Smrkem 1607-1916 (Martin Barus) Karel Vilím, Dubí město lázní, skla a porcelánu (Miroslav Grisa) Zprávy