(Czech) Proměny vnější

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Zpět na úvodní stránku výstavy.

GLOCKSPERGERŮV PLÁN MĚSTA LITOMĚŘICE, 1726 (výřez)

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, Archiv města Litoměřice.

  

Plán města zachycuje areál dominikánského kláštera, v jehož prostorech sídlí od konce roku 1948 státní archiv. Dominikáni se zde, těsně u západních hradeb města, usadili již kolem poloviny 13. století. Klášterní areál tvořil kostel sv. Michala a ze severu přiléhající konvent se čtyřmi křídly kolem rajského dvora. Patrně až v 17. století rozšířili dominikáni klášter severním směrem. Na zakoupeném pozemku vybudovali okrasnou zahradu a upravili přilehlou hradební baštu na vyhlídkovou věž. Ke kostelu sv. Michala přiléhal z jihu hřbitov, sloužící i k pohřbívání litoměřických měšťanů. Celý areál byl obehnán hradbami a nověji postavenými zdmi, volný zůstal pouze přístup ke kostelu z východní strany.

 

Legenda: A – Náměstí B – Kostel sv. Michala C – Konvent dominikánů D – Hřbitov u kostela sv. Michala E – Zahrada konventu F – Hradební bašta upravená na vyhlídkovou věž G – Hradební bašta užívaná dominikány

« 1 von 11 »