(Czech) Sborník okresního archivu v Lounech IX

Vydavatel: Státní okresní archiv Louny

Místo vydání: Rakovník

Rok vydání: 1999

Počet stran: 87

ISSN: 1210-3675

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Jan Pařez / Sekularizace a privatizace lounských klášterů v husitských válkách
Jan Pařez / Zájmová sféra lounských měšťanů během husitských válek a sekularizace církevního majetku
Bohumír Roedl / Opevnění Loun do roku 1620 ve světle archivních pramenů
Jana Kuprová / Hudební život v Žatci mezi světovými válkami