(Czech) Smolné knihy města Loun. Sborník okresního archivu v Lounech VI.

Autor: Roedl Bohumír

Vydavatel: Státní okresní archiv v Lounech

Místo vydání: Louny

Rok vydání: 1993

Počet stran: 111

ISSN: 1210-3675

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Bohumír Roedl / Kriminalita na Lounsku a její postih v letech 1571-1632
Edice knihy I C 26
Regesta z knihy I C 27
Příloha I: Přehled exekucí vykonaných v Lounech v letech 1571-1725 na základě pramenů lounské provenience
Příloha II: Ukázky z knihy I C 27
Místní rejstříky
Rejstřík šlechty