1968 im Kaaden

Výstava z roku 2018 prezentuje dobové fotografie a dokumenty z doby 
bezprostředně po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 
Na fotografiích je vidět příjezd vojenské kolony 
dnešní ulicí Kpt. Jaroše v Kadani (směrem od Chomutova, 
respektive od hraničního přechodu u Hory Sv. Šebestiána) 
a potom bloudění vojenských vozidel po středu města - v prostoru tzv. Rafandy, 
sídliště A, tehdejšího autobusového nádraží a kolem hlavního náměstí 
(většina směrových ukazatelů byla totiž takřka okamžitě zamalována). 
Fotografie také zachycují nápisy a vzkazy okupantům a očividně pochmurnou 
až šokovanou atmosféru, která tehdy ve městě panovala.
Video k průjezdu sovětských okupačních jednotek městem je k dispozici 
na stránkách Ústavu totalitních režimů 
https://www.ustrcr.cz/uvod/srpen-1968/

Cena: Zdarma