(Czech) Velká válka na Kadaňsku (soubor fotografií z let 1914–1918 z Kadaně a okolí)

Leider ist der Eintrag nur auf Tschechisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Krátce před vypuknutím Velké války byl do Kadaně, která byla už od 18. století posádkovým městem, umístěn 1. prapor 42. pěšího pluku. Ten byl hned v počátcích války poslán na frontu a ještě v roce 1914 byl do Kadaně převelen 74. pěší pluk, tzv. jičínský, doplňovaný z doplňovacího obvodu Jičín a tvořený z větší části vojáky české národnosti. Kadaňský okres ovšem ležel ve většinově německém jazykovém území a spadal do doplňovacího obvodu Chomutov, odkud byl doplňován 92. pěší pluk v Chomutově.

Fotografie byly pořízeny na různých místech ve městě i okolí a zachycují jak vojenský, tak civilní život ve městě. Přímo s armádou souvisejí snímky z kasáren na kadaňském hradě, z tzv. velkého vojenského cvičiště za městem, ale hlavně z barákového tábora v místech tzv. malého vojenského cvičiště u řeky Ohře. Vojáci jsou zachyceni při různých slavnostních i běžných každodenních činnostech. Najdeme zde přehlídky před odjezdem na frontu, vojáky při různých přesunech přes město a na cvičiště, při jídle i při odjezdu na frontu (vojenské transporty byly vypravovány jak z dnešního nádraží Kadaň-předměstí u kadaňských kaolinových závodů, tak z dnes už neexistujícího hlavního kadaňského nádraží a zejména z někdejšího nádraží Kadaň-Prunéřov). Další velkou skupinu fotografií tvoří záběry odvedenců z kadaňského okresu – před odvodním střediskem, při odjezdu ke svým vojenským útvarům, při odchodu na vlakové nádraží. Nechybí ani snímky odvedenců z doplňovacího obvodu jičínského pluku, kteří přijeli nastoupit vojenskou službu v Kadani. Fotograf rovněž pořídil i řadu nesmírně zajímavých snímků z civilního života ve městě, např. protesty před okresním úřadem, všudypřítomné fronty na cokoli – od brambor po potravinové lístky, děti při žebrání jídla u vojenského tábora nebo vojenské rekvizice koní, povozů, automobilů atd. Fotografie jsou o to cennější, že zachycují podobu Kadaně v době před sto lety, a to včetně domů i celých domovních bloků, které byly později a většinou bez jakékoli dokumentace zbourány.

Za výraznou pomoc při identifikaci situací souvisejících s armádou a vojenským životem, určení vojenských hodností apod. děkujeme Mgr. Jiřímu Šlajsnovi z Oblastního muzea v Mostě. Ne všechny snímky se však podařilo lokalizovat (např. umístění tábora pracovních útvarů), budeme proto velmi rádi za případnou pomoc při doplnění chybějících údajů nebo jejich doplnění na e-mail:
balasova@soalitomerice.cz

Návod pro výběr fotografií v naší webové aplikaci:
– na úvodní stránce www.soalitomerice.cz zvolte odkaz E-BADATELNA, kterým se dostanete do aplikace Archivní VadeMeCum
– v aplikaci je nejlepší zneplatnit všechny ikony po pravé straně (křížkem) a nechat aktivní pouze ikony, podle kterých se provádí výběr (fajfkou) – viz dále
– v horním poli ikon (DATABÁZE) ponechte aktivní (zelenou) pouze ikonu s obrázkem fotoaparátu (Fotoarchiv)
– v dolním poli ikon (ARCHIVY) ponechte aktivní (zelenou) pouze ikonu „CV“ (pro Státní okresní archiv Chomutov)
– do vyhledávacího pole v horní části stránky vyplňte slovo „válka“
– zaškrtněte možnost „POUZE S DIGITALIZOVANÝMI PŘÍLOHAMI“
– klikněte na odkaz „Vyhledat“
– zobrazí se výběr 259 záznamů s připojenými fotografiemi

Upozornění: pokud máte otevřený jeden záznam a chcete se vrátit zpět na výběr, tj. seznam všech 259 vybraných záznamů, je to možné pouze přes ikonku žebříčku v pravé horní části.

Omlouváme se za komplikovanou cestu k prohlédnutí souboru, ale přes naši veškerou snahu není možné v rámci aplikace umožnit jednodušší a uživatelsky příjemnější přístup.