(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. Sv. 26

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místo vydání: Semily - Turnov - Jičín

Rok vydání: 2013

Počet stran: 319

ISBN: 978-80-86254-29-6

ISSN: 1211-975X

Cena: 265 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily, Muzeu Českého ráje v Turnově a Regionálním muzeu a galerii v Jičíně

 

Obsah:

Články a studie
Marek Starý / Konec rodu Semínů ze Semína
Pavel Kracík / Pozoruhodný soubor petroglyfů na jižní stěně Lví věže ve skalní oblasti Fortna v Prachovských skalách
Ludmila Sochorová / Neznámý P. Vincentius Hafner OSA a jeho druzi
Jiří Louda / Valteřičtí evangelíci od tolerančního patentu po spojení v Českobratrské církvi evangelické – II. část
Ivo Navrátil / „Záškodnická skupina Jizerka“ a dvojitý agent Jiří Hilger
Materiály
Eva Ulrychová / Archeologické nálezy z období husitských válek na Jičínsku
Jan Prostředník .. et al. / Bioarcheologický výzkum historické městské parcely. Turnov – ulice Antonína Dvořáka čp. 297
Jan Prostředník .. et al. / Archeologie s čistými botami. Laserové skenování krajiny na příkladu Všeně
Drobnosti
Václav Bartůšek / P. Veremundus a S. Eusebio – turnovský piarista Josef Durych
Ondřej Vodička / Mikuláš Zajíc z Házmburka na Kosti a kostecká katolická enkláva v době husitské
Miroslav Cogan / František Prokop a Ignác Martinec. Nová zjištění k dějinám kamenického řemesla v Pojizeří
Karol Bílek / K životu básníka Václava Šolce
Kronika
Jindřich Francek sedmdesátiletý (Karel Chutný – Radka Janků)
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Český granát na světových výstavách (Petra Matějovičová)
Literatura