(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. Sv. 27

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Rok vydání: 2014

Počet stran: 344

ISBN: 978-80-86254-30-2

ISSN: 1211-975X

Cena: 308 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily, Muzeu Českého ráje v Turnově a Regionálním muzeu a galerii v Jičíně

 

Obsah:

Články a studie
Jiří Sajbt / Románské kostely ve středním Pojizeří jako pramen k dějinám rané šlechty
Jan Kletvík / Evangelíci v Libštátě v letech 1781–1945. I. část. Dvě konfese, dva sbory
Marcela Kalašová – Aleš Pospíšil / Ikonografie hradu Valečova v 19. století. Valečov jako námět výtvarných děl poutníků a malířů
Ondřej Vašata / Z historie české menšiny ve Stupné a Vidochově v letech 1889–1938
Jiří Louda / Trestní nalézací komise v Turnově jako nástroj retribučního soudnictví
Jaroslav Kříž / Loutkářství v Libereckém kraji – tradice, historie a současnost

 Edice a materiály

Karol Bílek / Dopisy Josefa Jungmanna Františku Šírovi
Jan Prostředník – Radek Novák – Jan Novák / Archeologický výzkum v areálu dvora
Václava Vejrycha z Gemsenfelsu v Jilemnici
Jan Boublík – Jan Prostředník / Hromadný mincovní nález z Roztok u Jilemnice

Drobnosti

Jiří Sajbt / Nově objevená románská památka – kostel sv. Vojtěcha ve Skalsku
Jan Kilián / Role plukovníka Jana Becka ve valdštejnské kauze
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí