(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. svazek 32

Z Českého ráje a Podkrkonoší
Z Českého ráje a Podkrkonoší - 32

Autor: (Czech) JAKUBEC, Pavel – NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, p. o.

Místo vydání: (Czech) Semily – Jičín

Rok vydání: 2019

ISBN: (Czech) 978-80-86254-38-8

ISSN: (Czech) 1211-975X

Cena: Zdarma

 

Obsah:

(Czech) Články a studie
Přemysl Špráchal / Vladycký statek Robousy; Monika Benčová / Návrhy šlechtických divadelních scén z 18. Století ve světle nových informací; Karol Bílek / Obrozenecký buditel Sobotecka P. Damián Šimůnek (1810–1895); Anna Sedláčková / Črta k dějinám židovské komunity v Jičíně mezi léty 1900 a 1943; Lenka Křížová – Jaroslav Kříž / K dějinám rodu Pacltů v Turnově; Ondřej Vašata / Krátká epizoda provincie Deutschböhmen na Rokytnicku na sklonku roku 1918
Materiály
Jan Boublík – Jan Prostředník – Jiří Zoul Sajbt / Druhý depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z okolí Vysokého nad Jizerou. K významu starých stezek přes západní Krkonoše; Petr Mašek / Zámecká knihovna v Lázních Bělohradu; Eva Chodějovská / Krajina Jičínska a Turnovska 18. Století očima vojenských kartografů, II. část; Jana Chocholoušková – Dagmar Jelínková – Ivo Navrátil / Nález ze schránky v podstavci pomníku F. L. Riegra v Semilech
Drobnosti
Ladislav Hrubý / Historie firmy bratři Pulcové, Semily; Ondřej Vašata / Spolek rodáků a přátel města Semil a okolí se sídlem v Praze; Pavel Kracík / Josef Hetfleisch – nezapomenutelný průvodce a vypravěč na hradě Pecka; Miroslav Cogan / Jozef Soukup, glyptik, šperkař, sklář a medailér
Kronika
SOA v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily; SOA v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín; Městské muzeum a galerie Hořice; Regionální muzeum a galerie v Jičíně; Krkonošské muzeum v Jilemnici; Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou; Muzeum a Pojizerská galerie Semily; Muzeum Českého ráje Turnov; Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí; Městské muzeum v Železném Brodě
Literatura (recenze)