(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. svazek 33

Z Českého ráje a Podkrkonoší
Z Českého ráje a Podkrkonoší - 33

Autor: (Czech) JAKUBEC, Pavel – NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: (Czech) Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, p. o.

Místo vydání: (Czech) Semily – Jičín

Rok vydání: 2020

ISBN: (Czech) 978-80-86254-39-5 (SOA v Litoměřicích – SOkA Semily), 978-80-88338-01-7 (SOA v Zámrsku – SOkA Jičín), 978-80-87486-16-0 (Regionální muzeum a galerie Jičín)

ISSN: (Czech) 1211-975X

Cena: Zdarma

 

Obsah:

(Czech)
Zdeněk Beneš / 150. Výročí narození Josefa Pekaře
Články a studie
Marek Fapšo / Pekař a Mommsen. Zhodnocení a perspektiva; Jiří Zoul Sajbt / Staré cesty Českým rájem. I. Žehrovské lesy; Stanislav Kasík / O historickém znaku města Rokytnice nad Jizerou; Petr Kovařík / Aristokrat Jindřich Kolowrat-Krakowský v druhém odboji na Semilsku; Milena Lenderová / Porodní bába v síti sociálních vztahů: příklad Anastázie Novotné (1888–1959), poslední porodní babičky z Benešova u Semil; Barbora Lukášová / Vzpomínky první české orientalistky Anny Martenové-Klecandové (1892–1974)
Edice a materiály
Jan Luštinec / Korespondence Otty hraběte Harracha s Juliem Zeyerem; Jan Prostředník – Vladislav Rapprich / Archeologický výzkum v Olešnici u Turnova. Další doklad o použití místních železivců v železářské metalurgii
Drobnosti
Ludmila Sochorová / Vysocký podučitel Jan Petruška v Praze roku 1786. K tradici lidového divadla v Podkrkonoší; Věra Kociánová / Nepublikovaný sborník písňového folkloru z Jičínska
Kronika
Za Františkem Jiráskem; Nová stálá expozice Muzea Českého ráje v Turnově „Z Českého ráje na vrcholy světa“; Rekonstrukce a revitalizace městského muzea v Hořicích; Expozice „Život pod horami“ na zámku v Horní Branné; Oslavy historika Josefa Pekaře na Malém Rohozci; Státní okresní archiv Jičín v roce 2019; Státní okresní archiv Semily v roce 2019; Městské muzeum a galerie Hořice v roce 2019; Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2019; Krkonošské muzeum v Jilemnici v roce 2019; Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou v roce 2019; Muzeum a Pojizerská galerie Semily v roce 2019; Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2019; Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí v roce 2019; Městské muzeum v Železném Brodě v roce 2019
Literatura (recenze)