(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 12/2003

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2003

Počet stran: 479

ISBN: 80-86319-06-7

ISSN: 1211-9172

Cena: 164 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Vladimír Peša / Archeologické poznávání dějin Mimoně
Miroslav Kolka / Vývoj rybniční soustavy na bezdězském panství do roku 1554
Petr Gajdošík / Obchod se solí v České Lípě 1576-1617 a jeho význam pro městské finance
Jaroslav Panáček / Hrnčířská rodina Machsgut (Dobředělej) v České Lípě
Jan N. Jiřiště / Speculum Marianum Lippense. Mariánská úcta na Českolipsku v 17. a 18. století
Dagmar Šimánková / Vývoz sklářského zboží obchodní kompanií Janke z Nového Boru do Španělska v letech 1766-1773
Jan Schöttner / Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – I. Mistrovice (2. část)
Miroslav Veselý / Historie dolování uhlí ve Varnsdorfu do roku 1892
Ladislav Smejkal / Památková agenda Josefa Maštálka v letech 1945-1950
Jiří Vomáčka / Portrét českolipského demokratického učitele Josefa Vodičky (1906-1992)
Luboš Beran / Vodní měkkýši manušických rybníků
Miroslav Honců – Karel Filip / Vážky (Odonata) Obecního lesa u České Lípy
Miroslav Honců – Ludvík Kašpar / Krasci (Buprestidae) Českolipska
Jaroslav Holuša / Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orptoptera: Caelifera) a kobylek (Ortoptera: Ensifera) na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
Marta Plánská / Inventarizační průzkum navrhované přírodní památky (PP) přechodového rašeliniště Mařeničky
Materiály
Vladislav Jindra – Vladimír Peša – Miluše Dobisíková / Pozůstatky morového hřbitova na náměstí Míru v Novém Boru
Jaroslava Jarolímková – Miloslav Sovadina / Školní kroniky na okrese Česká Lípa
Drobnosti
Michal Gelnar / Nové poznatky o dvou zaniklých středověkých sklářských hutích
Petr Gajdošík / K privilegiu Rudolfa II. pro Českou Lípu z roku 1581
Petr Havránek / Nové pece u Milštejna
Petr Kühn / Skalní kaple v lesích mezi Borečkem a Brennou
Petr Kühn / „Samuelova jeskyně“, bývalá skalní poustevna ve Sloupu
Petr Kühn / Staré hraniční kameny v polesí mezi Brennou a Mimoní
Petr Havránek / Atraktivní železivce
Diskuse
Miloslav Sovadina / O hrozných nestvůrách
Zprávy
Jaroslav Panáček / I. Konference stavebně historického průzkumu v Zahrádkách u České Lípy v roce 2002
Ladislav Smejkal / Výstava Welt – Macht – Geist (Svět – Moc – Duch). Habsburkové a Lužice 1526-1635
Kronika
Josef Horák / Ohlédnutí za plodnou prací a životem docenta PhDr. Jiřího Vomáčky, CSc.