(Czech) Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 18/2009

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2009

Počet stran: 351

ISBN: 978-80-86319-12-4

ISSN: 1211-9172

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Školy a univerzitní studenti na Českolipsku v době předhusitské
Michal Gelnar / Hyality, agatiny a uranová skla ze sklárny Nová Huť na svorském katastru
Martin Aschenbrenner / Ferdinand V. Dobrotivý ve světle knih denních hlášení
Robert Krejcar / Zmatená doba před příchodem Bergmanna
Kateřina Joklová / Vražda agenta StB Jiřího Daneše-Hradeckého aneb dohra politického procesu Milada Horáková a spol. na Českolipsku
Lukáš Čížek – Pavel Pokluda – David Hauck – Oldřich Roztočil – Miroslav Honců / Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině
Miroslav Honců / Průzkum bezobratlých živočichů PP Okřešické louky, okr. Česká Lípa
Marta Plánská / Rozšíření vstavačovitých v Lužických horách a vliv biotechnických zásahů na jejich populační dynamiku ve vybraných lokalitách
Josef Slavíček / Výsledky výzkumu Macromycetů na lokalitě Jílovka u Holan
Jarmila Sýkorová – Richard Višňák / Okřešické louky – nová přírodní památka na Českolipsku, botanický průzkum
Drobnosti
Petr Mandažiev / Několik poznámek k architektuře kostela sv. M. Magdaleny v Holanech u České Lípy
Jaroslav Beneš / Četnický pohotovostní oddíl v Německém Jablonném v letech 1933-1937
Ladislav Smejkal / Padesát let výstav z oborů moderních dějin v českolipském muzeu
Materiály
Michal Gelnar / Hmotné prameny z naleziště sklářské hutě u Naděje na Cvikovsku
Eva Reslová – Petr Kühn / Podmalby Vinzenze Jankeho v českolipském muzeu
Petr Kühn / Pamětní síň maršála Radeckého na Novém Falkenburku
Daniel Horáček – Zdeněk Vitáček / Nové druhy netopýrů na Českolipsku
Zdeněk Vitáček / Obratlovci zjištění na lokalitě Okřešické louky
Zprávy
Petr Kühn / Podaří se zachránit rozhlednu na Studenci?
Kronika
Jana Blažková / Jaroslavu Panáčkovi k šedesátinám
Ladislav Smejkal / K šedesátinám Miloslava Sovadiny
Jaroslav Panáček / Životní jubileum PhDr. Františka Gabriela, Ph.D.
Ladislav Smejkal / Konzervátor Petr Charvát – 70 let
Ladislav Smejkal / RNDr. Miroslav Honců – 70 let
Petr Havránek – Ladislav Smejkal / K 80. narozeninám RNDr. Petra Kühna, CSc.