(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 19/2010

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2010

Počet stran: 261

ISBN: 978-80-86319-13-1

ISSN: 1211-9172

Cena: 116 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Pavlína Kratěnová / Cech ševců v Mimoni
Jaroslav Panáček / Zaniklé památky ve farním kostele sv. Petra a Pavla v České Lípě
Petr Kühn / Panská skála u Kamenického Šenova
Robert Krejcar / Deutsche Leipaer Zeitung na cestě k deníku (1893-1909)
Petr Kühn / Kamenná skupina v českolipském městském parku
Kateřina Joklová / Perzekuce Svědků Jehovových na Českolipsku
Jiří Adamovič – Helena Kaňková / Skalní řícení na hradě Jestřebí a jeho příčiny
Tomáš Rejzek / Skála na „okenské rampě“ – zajímavá botanická lokalita
Drobnosti
Petr Mandažiev / Kostel sv. Vavřince v Jezvé u České Lípy
Martin Aschenbrenner / Starosti zákupského kastelána v polovině 19. století
Jaroslav Beneš / Zapomenutý pomník T. G. Masaryka v Krompachu
Petr Havránek / Skalní řícení na Juliovce
Materiály
Michal Gelnar / Hmotné prameny z druhého naleziště gotické sklářské hutě na katastrálním území obce Svor
Martin Aschenbrenner / Navrácené obrazy na Lemberku
Jaroslav Panáček – Eva Reslová / Wilhelm Reichelt (1861-1934) Českolipsko a jiné náměty