(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 1994

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa a referát kultury Okresního úřadu Česká Lípa

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1994

Počet stran: 130

ISBN: 80-900838-8-9

Cena: (Czech) Rozebráno

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček – František Gabriel / K otázce kostela sv. Petra a Pavla v České Lípě
Jiří Úlovec / O bývalé tvrzi v Tlustecké – Novém Tolzbachu
Jarmila Brožová / Řezáč skla František de Paula Zach 1820-1881
Zdeněk Vitáček / Plazi okresu Česká Lípa
Zdeněk Vitáček / Výskyt vydry říční na okrese Česká Lípa. Akce – podpora výskytu vydry říční (Lutra lutra) na Českolipsku
Petr Kühn / Krokodýli na Českolipsku?
Petr Kühn / Skalní hŕiby ve Vranovských skalách
Pozorování v terénu
Jiří Zajíček / Zahnízdění luňáka červeného na Českolipsku
Martin Benda / Příspěvky k flóře Českolipska