(Czech) Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 21/2012

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2012

Počet stran: 319

ISBN: 978-80-86319-20-9

ISSN: 1211-9172

Cena: 159 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Nástin demografického a sídelního vývoje historického území České Lípy
Martin Aschenbrenner / Panství Zákupy za Berků z Dubé (1532-1612)
Petr Gajdošík / Adam Vilém Schellart a lenní statky Albrechta z Valdštejna
Robert Krejcar / Tiskárna Bergman po zániku listu Deutsche Leipaer Zeitung (1945-1951)
Tomáš Rejzek / Vegetace obnaženého dna Černého rybníka u Volfartic a „Chovného rybníka“ u Stružnice
Miroslav Honců – Jiří Chvalkovský – Josef Kadlec / Tesaříkovití (Cerambycidae) Českolipska – 2. část
Materiály
Michal Gelnar / Hmotné prameny z naleziště gotické sklářské hutě v okolí Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách
Michal Gelnar / Hmotné prameny po zaniklé malé sklářské huti 18. století v obci Svojkov
Petr Mandažiev / Stavba kostela ve Volfarticích
Drobnosti
Michal Gelnar / Středověké sklářské hutě na tzv. Polesného louce v katastru obce Naděje okresu Česká Lípa
Zdeněk Lenc – Jaroslav Panáček / Kdo byla Jarmila z Máchova Máje?
Jaroslav Beneš / Strážmistr Jarý, Četnické humoresky a Lužické hory
Jaroslav Beneš / O nezřízení četnické stanice v Petrovicích
Petr Khün / Mineralogie železných „rud“ ze šachet v polesí Boreček u Mimoně
Zprávy
Jaroslav Panáček / Středověké umění na Českolipsku (K výstavě ve VMG v České Lípě v roce 2012)
Jaroslav Panáček / Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska – Klubu přátel muzea v roce 2011
Kronika
Vzpomínka na Marii Vojtíškovou