copy_of_

Vydavatel: (Czech) Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: (Czech) Česká Lípa

Rok vydání: 2022

Počet stran: 227

ISBN: (Czech) 978-80-906878-7-5

ISSN: (Czech) 1211-9172

Cena: (Czech) Kč 407,-

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Jaroslav Panáček – Daniel Wojtucki: Poslední českolipský kat
Martin Aschenbrenner: Cukrovar v Nových Zákupech (příspěvek k dějinám zanikajícího dvora v Nových Zákupech)
Miloslav Sovadina: Vlastivědný časopis Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursions-Klubs míří do světa
Jan Rucz: Svorsko-jablonská dráha – založení, stavba a s tím spojené problémy
Jindřich Černý-Ladislav Čapek-Zdeněk Lust-Lukáš Blažej: Motýli (Lepidoptera) obory Vřísek (Zahrádky u České Lípy)
Lukáš Blažej: Kutilky a vosy (Hymenoptera: Aculeata: Spheciformes a Vespidae) žizníkovské pískovny
Petr Mužák: Fosilie z Písečné u České Lípy
Martin Aschenbrenner: Hosté Kinských na zámku Sloup v Čechách (1886-1933)
Drobnosti
Jaroslav Panáček: Novozámecký hejtman Baltasar Kühnel na Nedamově
Michal Gelnar: Poznámka k exportu skla z Lužický hor
Martin Benda: Neznámý vlastivědec Camillo Mell
Michal Rádl: Jazykovědec Friedrich Kabesch (1886-1967)
Marek Hofman: Vzpomínka na Waldemara Matušku
Josef Rozum-Jaroslav Panáček: Existovalo vůbec Smojno?
Zprávy
Jaroslav Panáček: Český sochař Jan Komárek (1904-1965).(K výstavě v galerii VMG v České Lípě v roce 2017)
Jaroslav Panáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného spolku Českolipska v roce 2016
Petr Kozojed: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Česká Lípa za rok 2016
Zdeněk Vitáček: Zpráva o činnosti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě za rok 2016