(Czech) Bezděz.Vlastivědný sborník Českolipska 4/1996

Vydavatel: Okresní vlastivědné muzeum, Vlastivědný spolek Českolipska, Okresní úřady Česká Lípa a Děčín

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1996

Počet stran: 289

ISBN: 80-900896-4-X

Cena: (Czech) Rozebráno

 

Základní info:

Rozebráno

 

Obsah:

Lužické hory, příroda a dějiny
Články a studie
Jaromíra Kuncová / CHKO Lužické hory dvacetiletá (Historie vzniku CHKO)
František Gabriel – Jaroslav Panáček / Hrad Milštejn
Michal Gelnar / Sklářské hutě v Lužických horách a v jejich podhůří
Ladislav Smejkal / Povaha sociálních rozdílů na Cvikovsku a přístupy k jejich řešení do roku 1920
František Sajdl – Ladislav Smejkal – Miloslav Sovadina / Staré mlýny (Pověst Lužických hor)
Petr Havránek / Geologie Lužických hor
Petr Chvátal / Geologický inventarizační průzkum přírodní památky Bílé kameny
Petr Kühn / Čedičová zeď Jánských kamenů u Krompachu v Lužických horách
Otakar Fabiánek / Těžba rud v Lužických horách
Petr Havránek / Dobývání železných rud v okolí Mařenic
Pavel Kučírek / Postglaciální vývoj lesních ekosystémů Lužických hor
Marta Plánská / Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí
Marta Plánská / Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách
Marta Plánská – Miroslav Honců / Chráněné rostliny Lužických hor
Miroslav Honců / Zoologický průzkum Jedlové v Lužických horách
Miroslav Honců – Jiří Vondráček / Chráněné druhy živočichů Lužických hor
Zprávy
Pavel Cudlín – Petr Knobloch / Jedlová
Petr Knobloch / Zpráva o výchovné a osvětové činnosti Správy CHKO Lužické hory v roce 1995
Zdeněk Vitáček / Zpráva o výskytu netopýrů na zimovištích v oblasti Lužických hor