(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 5/1997

Vydavatel: Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1997

Počet stran: 577

ISBN: 80-900896-4-X

Cena: (Czech) Rozebráno

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články a studie
Jana Blažková / Vznik vojenského újezdu Ralsko
František Gabriel – Jaroslav Panáček / Prameny k dějinám středověkého osídlení vojenského prostoru “Ralsko”
Michal Gelnar / Zaniklé sklárny ve vojenském prostoru Ralsko
Jiří Adamovič / Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko
Petr Kühn / Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku
Petr Kühn / Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko
E. Balátová – Š. Husák – J. Husáková – M. Husová / Předběžný přehled rostlinných společenstev bývalého VVP Ralsko s poznámkami k vegetaci
Pavel Štiftr / Předběžné výsledky faunistického průzkumu vodních bezobratlých živočichů bývalého VVP Ralsko – perloočky řádů: Ctenopoda, Anomopoda, Onychopoda
Vít Zavadil – Miroslav Honců / Listonoh letní – Triops cancriformis cancriformis Linné, 1758 a žábronožka letní – Branchipus schaefferi Fischer, 1834 – (Anostraca et Notostraca: Branchiopoda: Crustacea) v bývalém VVP Ralsko: výsledky předběžného výzkumu
Antonín Kůrka / Arachnofauna VVP Ralsko (Pavouci – Araneida)
Miroslav Honců / Průzkum vážek (Odonata) na území bývalého VVP Ralsko
Miroslav Honců / Rovnokřídlí (Orthoptera) bývalého VVP Ralsko
Miroslav Honců – Pavel Vonička / Střevlíkovití (Carabidae) bývalého VVP Ralsko
Pavel Vonička / Příspěvek k poznání koprofágních vrubounovitých (Coleoptera – Scarabaeidae) bývalého VVP Ralsko
Marcel Bouma / Entomologický průzkum Lepidopter bývalého VVP Ralsko
Jiří Vávra – Ivo Novák – Jan Liška – Jan Skyva / Motýlí fauna přírodní rezervace „Hradčanské rybníky“ v bývalém vojenském újezdu Ralsko (Lepidoptera)
Zdeněk Vitáček / Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko – vodní obratlovci – kruhoústí (Cyclostomata), ryby (Pisces)
Zdeněk Vitáček / Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko – obojživelníci (Amphibia)
Zdeněk Vitáček / Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko – plazi (Reptilia)
Zdeněk Vitáček / Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko – ptáci (Aves)
Zdeněk Vitáček / Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko – savci (Mammalia)
Jaromíra Kuncová / Zájmy ochrany přírody ve vojenském prostoru Ralsko a přilehlých území
Materiály
Konrád Brotz / Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou Radiestezie
Zprávy
Pavel Kůrka / Dílčí podkladová zpráva k navrhované národní přírodní rezervaci Dokeské pískovce a mokřady, ornitologický průzkum území
Kamil Šrubař / Přehled pozorovaných ptáků v bývalém vojenském prostoru Ralsko