(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 6/1997

Vydavatel: END Česká Lípa pro Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní muzeum Česká Lípa

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1997

Počet stran: 153

ISBN: 80-901955-2-0

Cena: 50 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo nasokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Miloslav Sovadina / Ronovci a Žitava ve 13. a v první čtvrtině 14. století
Jaroslav Panáček – František Gabriel / Kostel sv Kříže na českolipském předměstí
Michal Gelnar / Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku
Jarmila Brožová / Severočeští rafinéři a obchodníci sklem v obchodní korespondenci harrachovské sklárny Nový Svět – II. část
Jiří Vondráček – Miroslav Honců / Zvlášť chráněné ptačí druhy v avifauně Lužických hor
Materiály
Jiří Barták – Jaromír Macháček – Jaroslav Pacovský – Jan Schröfel / Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá – II. část
Zdeněk Andres / Tavení skla dřevem
Drobnosti
Zdeněk Hoffmann / Aleš Berka z Dubé a Lipé, pán na Bělé a Kuřívodech
Vlastimil Had / Farní knihovna v Jestřebí
Eva Ranšová / Na okraj výstavy “Josef Maštálko a české muzeum v České Lípě” (Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě, říjen – listopad 1996)
Otakar Fabiánek / Bedřichovský viklan
Martina Benda / Stoleté Verbascum po deseti letech, Nálezy teplomilné flóry na Českolipsku
Kronika
Miloslav Sovadina / Josef Vítězslav Šimák a regionální historiografie
Miloslav Sovadina / K životnímu jubileu Ladislava Smejkala