(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 9/2000

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2000

Počet stran: 488

ISBN: 80-86319-00-8

ISSN: 1211-9172

Cena: 130 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
František Gabriel – Jaroslav Panáček / Dějiny hrnčířství v České Lípě
Jiří Úlovec / Tvrz a zámek v Kuřívodech u Mimoně
Petr Gajdošík / Blektové z Útěchovic. Příspěvek ke genalogii rytířského rodu
Michal Gelnar / Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku. Část III. Shrnutí
Michal Gelnar – Miroslav Plekanec – Jan Štika / Kde ležely Gläsendorfy?
Miroslav Veselý / Důl „Anton Segen Gotes“ ve Světlinách u Dolního Podluží
Petr Kühn / Mečový kámen u Kravař
Miloslav Sovadina / Výroba automobilů Gatter v Zákupech
Ladislav Smejkal / Desátý ročník Bezdězu 1947-1948
Petr Kühn / Rudolf Korb a jeho „Boží zahrada“
Přemysl Brzák – Otakar Fabiánek – Petr Havránek / Jeskyně na Milštejně
Zdeněk Vitáček / Deset let sledování netopýrů a vrápenců na Českolipsku
Miroslav Honců / Entomologický průzkum Luže v Lužických horách v roce 1998 a 1999
Martin Benda / Ohrožená květena Kravařska po deseti letech
Marta Plánská / Inventarizační průzkum přírodní reservace (PR) Klíč
Materiály
Veronika Vosálová / Českolipský kronikář Hans Kriesche a jeho kronika
Miroslav Plekanec / Míšeňská dolina
Drobnosti
Miloslav Sovadina / Svatba Ferdinanda d´Este v Zákupech
Jana Blažková / Příspěvek k vystěhovalectví z Českolipska v letech 1969-1991
Petr Havránek / Dobývání železných rud u Valtinova a Kunratic
Miroslav Honců / Pozorování významných druhů ptáků
Martin Benda / Pralouky na Českolipsku
 
Zprávy
Jana Blažková / Státní okresní archiv Česká Lípa v nové budově
Jana Blažková / Pozůstalost Jaroslava Panáčka