(Czech) Biografický slovník okresu Louny

Autor: (Czech) PATROVSKÁ, Zdena a Bohumír ROEDL

Vydavatel: (Czech) Státní okresní archiv Louny

Místo vydání: (Czech) Ústí nad Labem

Rok vydání: 2000

Počet stran: 118

ISBN: (Czech) 80-86067-50-5

Cena: out of print