Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, svazek 2)

Autor: Jakub Feige

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Místo vydání: Litoměřice - Praha

Rok vydání: 2014

Počet stran: 288

ISBN: 978-80-904381-3-2 a 978-80-88013-02-0

Cena: 387 Kč

 

Základní info:

Druhý svazek ediční řady Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích představuje provádění kolektivizace zemědělství v severočeské podhorské vsi Horská Kamenice (před rokem 1960 okres Semily, poté Jablonec nad Nisou). Kolektivizační proces zahájený roku 1949 zde byl završen až po devíti letech agitací a přesvědčování místních rolníků vznikem jednotného zemědělského družstva (JZD) v roce 1957. Publikace jabloneckého archiváře Jakuba Feigeho založená na detailním studiu písemných pramenů přibližuje nejen samotný průběh kolektivizace korunovaný vybudováním JZD a počátky jeho hospodaření, ale také prostřednictvím třiceti individuálních biogramů dává nahlédnout do jedinečných osudů rodin rolníků s majetkem zemědělské půdy nad 2 hektary. Kniha tak na konkrétním příkladu jedné vesnice sleduje poválečný zánik tradičního hospodaření i způsobu života na venkově. Text publikace doplňují tabulky, mapy, fotografie či reprodukce dobových propagandistických plakátů.

Publikaci je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Úvod
Horská Kamenice
Kolektivizace zemědělství v Horské Kamenici
JZD Horská Kamenice
Prosopografie – jedinečné osudy
Závěr
Seznam zkratek
Seznam obrazových příloh
Seznam pramenů, literatury a jiných zdrojů