Činnost oddělení (Czech)

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly:

  • plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích
  • zpracovává archiválie, archivní fondy a sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky; pracovníci oddělení jsou správci tematických skupin archivních souborů,
  • v oblasti svého zaměření zpracovává podklady pro evidenci Národního archivního dědictví,
  • přejímá a eviduje přírůstky archiválií, zajišťuje jejich delimitace a zpracovává lokaci a provádí inventuru svěřených archivních souborů,
  • zpracovává podklady k návrhům na prohlášení archiválií nebo archivních souborů za archivní kulturní památky a za národní kulturní památky,
  • provádí prověrky fyzického stavu archiválií a podmínek v depozitářích a zajišťuje odstraňování zjištěných závad,
  • provádí vyhledávání a zpracování požadovaných údajů,
  • podílí se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti Archivu.