(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2014/1

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: Liberec

Rok vydání: 2014

Počet stran: 117

ISSN: 1213-5097

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Studie a Materiálie
Jana Šubrtová – Zuzana Jakubcová / Kaple sv. Anny na Vyskři. Průzkum a restaurování nástěnných maleb v kontextu historického vývoje | Studie
Jana Schlesingerová / Jan Filip Laubner (1733 – 1803). Střípky ze života libereckého malíře | Materiálie
Jiří Bock / Hospodářské poměry a správní vývoj Liberce od doby husitské do roku 1622 | Studie
Simona Nosková / Textilní podnikatelé v 19. a 20. století – rodinna Zimmermannů | Materiálie
Vojtěch Hájek / Hledání vhodné lokality pro rovinné letiště v České Lípě 1945 – 1950 | Materiálie
Kateřina Nora Nováková / Vilém Boháč – solitér liberecké fotografie | Materiálie
Zprávy
Tomáš Hnilička / “Bajkový sál” na zámku Lemberk: Zpráva o projektu studentské grantové soutěže FP TU v Liberci
Milan Svoboda / Adel in Sachsen und Böhmen. Aspekte einer Beziehungsgeschichte in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
Milan Svoboda / Hermann Hallwich (1838 – 1913). Historik, politik, byrokrat, sběratel a básník
Kateřina Nora Nováková / Prof. Ak. Soch. Vratislav Karel Novák
Laudatia
Volker Dudeck / Dozent Dr. Rudolf Anděl und die Geschichtskommission der Euroregion Nisse
Lenka Bobková / Divadelně archivní vzpomínka
Jiří Janáček / Seděli jsme spolu dvacet let
Miloslava Melanová / Laudatio docentu Rudolfu Andělovi
Ivan Peřina / K životnímu jubileu Doc. PhDr. Rudolfa Anděla, CSc., aneb zpověď o otevření dveří do badatelského světa se sušenkou v ruce
Zprávy o literatuře a recenze
Petra Šternová (ed.) a kol. / Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Město Liberec. Milan Svoboda
Marek Sekyra, Otokar Simm / Frýdlantské květy. Friedländer Blumen. Milan Svoboda
Branislav Nižnanský, Klára Popková (ed.) / Využití starých plánů při studiu současného území Liberce. Husova ulice v prostoru a časa. Milan Svoboda
Sborník Severočeského muzea. Historia 17 – Společenské vědy. Milan Svoboda
Andrzej Koziel (red.) / Wokól Karkonoszy i Gór izerskich. Sztuka baroku na ślasko-czesko-luźyckim pograniczu. Milan Svoboda
Jan Tomíček / Varhanáři Predigerové. Tomáš Horák
Jitka Balcarová / “Jeden za všechny, všichni za jednoho!” Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření “sudetoněmecké identity.” Miloslava Melanová
Milan Burian / Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchvné organizace a československý stát v letech 1918 až 1938. Miloslava Melanová
Resume