(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2015/2

Vydavatel: (Czech) Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: (Czech) Liberec

Rok vydání: 2015

Počet stran: 140

ISSN: (Czech) 1213-5097

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Studie a Materiálie Barbora Jiřincová – Příběh jedné pobělohorské emigrantky do Saska. Anna Marie Treitlarová z Krošvic Studie | Studie Zuzana Jakubcová, Jana Šubrtová – Pomníky lásky a smrti. K firemní produkci sepulkrálních děl na Jablonecku a Liberecku v 19. a první polovině 20. století | Studie Věra Vávrová – Zahrady Kouniců v dopisech malíře Antonína Pucherny | Materiálie Jana Šubrtová – Drobné sakrální památky na území Krajinné památkové zóny Lembersko | Materiálie Alena Řičánková – Slavná minulost, problematická současnost a nejistá budoucnost liberecké tiskárny | Studie Petr Freiwilig – Bourání paměti. Zpráva o pokračujícím ztenčování industriální kulturní vrstvy v Libereckém kraji, léta 2010 – 2015 | Studie Petr Freiwilig – Výběr nechtěného. Příklady industriálních staveb v Libereckém kraji, zdemolovaných mezi lety 2010 – 2015 | Necenzurovaná materiálie Renata Tišerová – Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku. Strategie, průběh výzkumu a dosavadní poznatky | Materiálie Zprávy Anna Habánová – Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezka Milan Svoboda – Zpráva o konferenci Lukáš Pražský v Herrnhutu Kateřina Lozuviuková – Život na hranicích v letech 1945 – 1989. Česko-slovenské vztahy. Slovensko-české vztahy, 19. – 21.8.2015 Václav Kříček – Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2014 Zprávy o literatuře a recenze Miloslava Melanová: Eva Hahnová – Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích. Markéta Těthalová: Pavel Kmoch – Provinění proti národní cti. “Malá retribuce” v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Milan Svoboda: Zdeněk Vybíral – Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku. Milan Svoboda: Dietrich Meyer – Lebensbilder auf der Brüdergemeine. Milan Svoboda: Marek Sekyra, Otokar Simm, Tomáš Cidlina – Ploučnické květy. Pozenblumen. Antologie německy píšících autorů z Českolipska (19. století a 1. polovina 20. století) Milan Svoboda: Rudolf Dellsperger (ed.). – Kurze, zuverlässige Nachricht von der Brüder-Unität. Das Zeremonienbüchlein (1757) von David Cranz Resume