(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2019/2

FontesNissae_2019_02_titul
FontesNissae_2019_02_titul

Vydavatel: (Czech) Vydavatelem periodika je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Místo vydání: (Czech) Liberec

Rok vydání: 2020

Počet stran: 108

ISSN: (Czech) 1213-5097

 

Základní info:

(Czech) Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

(Czech)

Editorial
Studie a Materiálie
Martin Veselý – „Nálada obyvatel dnes podstatně závisí na stavu jejich žaludků.“ Zásobování okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Frýdlant ovocem a zeleninou v letech 1942–1944 | Studie
Jan Virt – Cesta uměleckého kováře Václava Žďárského staršího na zkušenou | Materiálie
Kateřina Portmann | Lucie Zvolenská – „Místa paměti.“ Po stopách bývalých libereckých spoluobčanů. Příběh rodiny Schurových | Materiálie
Zprávy
Václav Lábus | Daniel Vrbík – Živá jména v Liberci
Jaroslav Pažout – Česko-slovenské vztahy. 29. ročník libereckého semináře v roce 2019
Anna Habánová – Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945. Oblastní galerie Liberec, 21. – 22. října 2019
Jan Štěpánek – Nekrolog: PhDr. Mária Karpašová, roz. Mularčíková
Miloslava Melanová – Bibliografie Márie Karpašové 1985–2007
Václav Kříček – Bibliografie Fontes Nissae za léta 2000 až 2018