(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2018/2

FontesNissae_2018_02_titul
FontesNissae_2018_02_titul

Vydavatel: (Czech) Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec

Místo vydání: (Czech) Liberec

Rok vydání: 2019

Počet stran: 134

ISSN: (Czech) 1213-5097

 

Základní info:

(Czech)

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

(Czech)

Editorial
Studie a Materiálie
Jana Mezerová – Čeští Němci mezi regionální a „sudetoněmeckou identitou“ Historie v libereckých, frýdlantských a jabloneckých vlastivědách | Studie
Miroslav Kolka, Ivan Peřina – Technologické zařízení, průzkum a obnova objektu bývalé papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře | Studie
Jana Hubková – Pražský mír v letákové publicistice | Studie
Zprávy
Jan Šálek – Prof. Ing. Dr. Josef Kožoušek – osobní vzpomínka na prvního libereckého rektora