(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, č. X

Rok vydání: 2009

Počet stran: 288

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci se od roku 2000 spolupodílejí na vydávání regionálního historického sborníku Fontes Nissae – Prameny Nisy. Hlavním nositelem vydavatelských práv tohoto sborníku je Technická univerzita Liberec (Katedra historie).

 

Obsah:

Jan Mohr / Liberecké kašny
Jaroslav Zeman / Rudolf Bitzan, pozapomenutý spolutvůrce tváře Sudet
Anna Habánová / Historie liberecké výstavní haly Metznerbundu v Schückerstrasse 21, dnešní Pražské ulici
Zdeněk Brunclík / František Zejdl (1897–1971). První český prezident Obchodní a živnostenské komory v Liberci a politický vězeň
Kateřina Lozoviuková – Lenka Štopperová / Oblastní sběrné středisko v Liberci a odsun Němců
Kateřina Joklová / Liberecký monstrproces Emil Weiland a spol
Jan Kašpar / Jablonecký starosta Karl Richard Fischer (1871–1934). Intelektuál úspěšným politikem II (nové skutečnosti)
Jan Kašpar / Ing. Karel Šimon a Jablonec nad Nisou. Příspěvek k dějinám města v květnu 1945
Jan Kašpar / Novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka
Jiří Bock / Sbírka map a plánů Státního okresního archivu Liberec (1720–2007). Její zpracování, obsah a využití pro regionální výzkum
Zprávy
Medailony