(Czech) Fontes Nissae – Prameny Nisy, č. XI

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Rok vydání: 2010

Počet stran: 395

ISBN: 978-80-7372-706-2

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci se od roku 2000 spolupodílejí na vydávání regionálního historického sborníku Fontes Nissae – Prameny Nisy. Hlavním nositelem vydavatelských práv tohoto sborníku je Technická univerzita Liberec (Katedra historie).

 

Obsah:

7 / Úvod
9 / Studie
11 / Petr Hrachovec / Slavnostní vysvěcení interiéru kostela Panny Marie v Žitavě 8. září 1619. Příspěvek k poznání ranně novověkého luteránského prostoru v zemích Koruny české
47 / Miloslava Melanová / Ludwig Ehrlich, první starosta města Liberce
77 / Anna Habánová / Plánovaná novostavba galerijní budovy v Liberci v první polovině 20. století
113 / Markéta Lhotová / Carl König a liberecká synagoga
153 / Jaroslav Pažout / Perzekuce odpůrců režimu v okrese Liberec v období tzv. normalizace z pohledu Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných
215 / Materiály
217 / Jana Nová / Anton Miksch a Josef Reesel. Dva medailonky jabloneckých duchovních
225 / Borek Tichý / Petr Kopal – Kopřiva (1834 – 1917)
247 / Jan Kašpar / Osobní fondy uložené v okresním archivu Jablonec nad Nisou
261 / Jan Kašpar / Další novinky v oblasti komunální symboliky Jablonecka
265 / Zprávy o institucích
317 / Zprávy o literatuře
353 / Výběrový soupis článků k dějinám libereckého kraje za rok 2009