(Czech) FONTES NISSAE XIII/2012 1

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2012

 

Základní info:

Fontes Nissae – Prameny Nisy jsou recenzované periodikum, které vychází od roku 2000. Na jeho vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm regionálních institucí. Periodikum představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem periodika je Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Na jeho výsledné podobě se spolupodílejí Státní okresní archiv Liberec a Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci.

 

Obsah:

Studie:
Veronika Doubová Ženy odsouzené v politických procesech Krajským soudem v Liberci v letech 1953 a 1954
Stanislav Biman Naplněný generační sen: Utvoření Velkého Liberce
Marie Mžyková K identifikaci portrétu infantky Marie Viktorie z rohanských sbírek
Jana Šubrtová, Vladimíra Králová K historii, současnosti a budoucnosti Bredovské zahrady
Materiálie:
Bohunka Krámská, Jana Hrevúšová Lidové podmalby na skle ve sbírce Severočeského muzea v Liberci a jejich restaurování
Jaromír Novotný Kresby pro časopis Jugend v depozitářích státních zámků Sychrov a Náchod
Lenka Kovačíková, Jan Novák, Jan Prostředník Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách
Zprávy:
Martin Mecerod Nové poznatky k dílu Wenzela Führicha: zpráva o nálezu obrazu Klanění Tří králů
Vladimíra Králová, Jana Šubrtová Mezinárodní seminář o parcích v Hainewalde 2011
Blanka Konvalinková Mezinárodní vědecká konference “Prag – Provinz. Zum Spannungsverhältnis zwischen Prager deutscher Literatur und der deutschen Literatur Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens”
Vít Kochánek Diferenční slovník raně novověké češtiny (1500–1800) | Objemný výsledek Studentské grantové soutěže 2011
Miloš Kadlec Johanna von Herzogenberg | nekrolog
Recenze:
Rudolf Anděl Marius Winzeler. St. Marienstern. (Der Stifter, sein Kloster und die Kunst Mitteleuropas im 13. Jahrhundert)
Milan Svoboda Marek Sekyra – Otokar Simm. Jizerské květy – Iserblumen. Antologie německy píšících autorů z Jablonecka a Semilska (19. století a 1. polovina 20. století)
Milan Svoboda Marek Sekyra – Otokar Simm. Jizerské květy – Iserblumen. Antologie německy píšících autorů z Jablonecka a Semilska (19. století a 1. polovina 20. století)
Hana Chocholoušková Ota Konrád. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918 – 1945
Markéta Lhotová Jiří Maňák. Od ústupu k porážce, od omezování k likvidaci. Postup “normalizace” a jeho vyvrcholení v “očistě” liberecké okresní organizace Komunistické strany Československa
Petra Hejralová Sergej Solovjev. Temno
Milan Svoboda Václav Umlauf (ed.) a kol.. Střed Liberce v proměnách staletí
Jiří Křížek Petr Klíma (ed.). Kotvy Máje.