(Czech) GDPR

Sorry, this entry is only available in Czech and German. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Ochrana osobních údajů

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice, e-mail: info@soalitomerice.cz, ID datové schránky: 3gnaiva (dále jen Archiv) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Archivu je Mgr. Olga Košínová Kottová, e-mail: kottova@soalitomerice.cz.

Archiv zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností. Dále pak na základě souhlasu subjektu údajů ke konkrétním účelům. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a subjekt údajů může již poskytnutý souhlas odvolat, změnit nebo upravit jeho rozsah.

Subjekt údajů má právo žádat o přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož
i právo na přenositelnost údajů.

Osobní údaje jsou v Archivu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu za dodržování skartačních lhůt. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovaně
a nejsou profilovány. Není předpoklad příjemců ve třetích zemích.

Archiv má zavedeny kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy pro zajištění ochrany zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Soupis činností, při kterých jsou v Archivu zpracovávány osobní údaje, je uvedeno.