(Czech) Jan Patočka, české dějiny a Evropa: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1. – 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou, Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 12

Autor: NAVRÁTIL, Ivo - HERMANN, Tomáš (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2007

Počet stran: 303

ISBN: 978-80-86254-16-6

ISSN: 1211-975X

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Předmluva (Tomáš Hermann – Věra Schifferová)
Stanislav Sousedík / Besedy s Janem Patočkou
I. Filosofie Jana Patočky mezi Čechami a Evropou
Tomáš Hermann / Platonismus Jana Patočky v české společnosti a „poevropské“ epoše
Ivan Landa / Patočka a negativní platonismus
Tomáš Hejduk / K Patočkově filosofii náboženství
Zuzana Svobodová / Česká tradice křesťanské víry v Patočkově reflexi
Helena Pavlincová / Polemiky Jana Patočky s novotomisty
II. Jan Patočka, J. A. Komenský a filosofie výchovy
Klaus Schaller / Pedagogika v životě a díle Jana Patočky
Radim Palouš / Patočkovo KRINEIN
Věra Schifferová / Komeniologické studie Jana Patočky
Aleš Prázný / Výchova jako konflikt
David Krámský / Krize, náprava a celek u J. A. Komenského ve filosofické interpretaci Jana Patočky
III. Intelektuál – společnost – politika
Zdeněk Pinc / V zápase mezi Kristem a Antikristem. Duchovní člověk nebo intelektuál?
Michal Kopeček / Jan Patočka a István Bibó. Kritika dějin a rekonstrukce „smyslu“ národní historie ve středoevropském disentu
Alain Soubigou / Předávat štafetu: Masaryk, Husserl, Patočka
Anna Hogenová / Péče o duši a Evropa
IV. Jan Patočka a filosofie dějin
Jaroslav Kohout / Jan Patočka o vztahu: T. G. Masaryk a F. M. Dostojevskij
Miloslav Bednář / Patočkova filosofie dějin jako tematizace přirozeného světa
Jiří Vítek / Patočkovo pojetí krize moderní doby a člověka
Dalibor Hejna / Od mýtu k dějinám – Patočkova reflexe počátku dějin
Peter Rusnák / Patočkova fenomenológia telesnosti
V. Jan Patočka a smysl českých dějin
Filip Karfík / České dějiny mezi Herderem a Hegelem
Miloš Havelka / Patočka ve sporu o smysl českých dějin
Vlastimil Hála / K některým souvislostem Patočkova pojetí češství
Daniel Kroupa / Patočka a česká otázka
Jan Zouhar / Masarykovo a Patočkovo pojetí dějin
Marie L. Neudorflová / Patočkovo nutné nepochopení T. G. Masaryka
VI. Literatura a umění
Ondřej Sládek / Jan Patočka a český strukturalismus
Jan Tlustý / Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii
Petr Bubeníček / K Patočkově interpretaci Boží duhy
Zuzana Gilarová / Faustovská tematika v kontextu filosofie dějin Jana Patočky a Josefa Šafaříka
Závěrečné slovo (Tomáš Hermann)
Seznam účastníků konference a autorů referátů