(Czech) Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 4

Obal publikace Porta Bohemica číslo 4
Obal publikace Porta Bohemica číslo 4

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2007

Počet stran: 243

ISBN: 978-80-86971-45-2

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Petr Kopička / Rebelie aneb pozdvižení v Roudnici nad Labem v letech 1619-1620
Jan Mareš / Ženská výbava v litoměřickém městském právu v předhusitské době
Karel Sklenář / Pravěké nálezy v okolí Nehasic na Žatecku a počátky archeologické památkové péče v Čechách
Oldřich Kotyza / Letopisné záznamy pražské rodiny Turnarů z let 1581-1588 v petrohradském exempláři Koldínova zákoníku
Petr Rak – Jiří Wolf / Andreas Augustin Fiedler. (Barokní historik z Chomutova)
Tomáš Foltýn / Výchova barokních knížat: Lobkovicové, cestovní instrukce a kavalírské cesty
Hana Slavíčková / Barokní kaple sv. Eustacha ve Mstišově (1707–2007). Otisk rodové zbožnosti, reprezentace a lovecké vášně Františka Karla Clary-Aldringena
Recenze
Rudolf Brázdil a kol. / Historické a současné povodně v České republice, Brno-Praha 2005
Bohumír Roedl (ed.) / Louny, Praha 2005
Pavel Marek (ed.) / Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005
Hana Slavíčková / Malšovicko. Dějiny sedmi vsí na okraji Českého středohoří, Malšovice 2006
Zprávy