(Czech) Informace o úřadu

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Poznámky:

1: Název /
Česká republika – Státní oblastní archiv v Litoměřicích

2: Důvod a způsob založení /
Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby zřízen Zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Funkci zřizovatele plní Ministerstvo vnitra ČR

3: Organizační struktura /
Viz výroční zprávy na tomto webu.

4: Kontaktní spojení /
Viz rubrika Archivy na tomto webu

5: Platby od veřejnosti /
Lze poukázat na bankovní účet č. 19-2549881/0710 nebo je lze složit v hotovosti v badatelnách archivu

6: IČ /
70979464

7: DIČ /
Nejsme plátci DPH

8: Dokumenty/
Seznamy hlavních dokumentů /
Rozpočet /

9: Žádosti o informace /
žádosti o informace lze podat ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích osobně, písemně na adrese SOA nebo elektronicky na adrese info@soalitomerice.cz

10: Příjem žádostí a dalších podání /
žádosti o vydání opisů, výpisů či kopií lze podat na všech kontaktních místech uvedených v bodu 4

11: Opravné prostředky /
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí a to k subjektu, který rozhodnutí vydal

12: Formuláře /
badatelský list – lze získat ve všech badatelnách kontaktních míst

13: Popisy postupů – návody na řešení životních situací /

14: Předpisy / Nejdůležitější /

Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Zákon 500/2004 Sb. Správní řád

15: Úhrady za poskytování informací /
nevybírají se

16: Licenční smlouvy /

17: Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. /
Viz úřední deska na tomto webu