(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14/1. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách: referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále

Autor: PIORECKÁ, Kateřina - NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2011

Počet stran: 322

ISBN: 978-80-86254-24-1; 978-80-86254-22-7 (soubor)

ISSN: 1211-975X

Cena: 250 Kč za oba svazky

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Úvodní slovo (Karol Bílek, Ivan Hlaváček)
Karel Jaromír Erben, kulturní historie a etnologie
Miloš Řezník / Erben a česká politika v éře neoabsolutismu
Jiří Kořalka / František Palacký a Karel Jaromír Erben
Bohumil Jiroušek / Karel Jaromír Erben a Antonín Rezek – tchán a zeť
Milena Běličová / Karel Jaromír Erben – první archivář Národního muzea
Jana Konvičná / Karel Jaromír Erben, úředník pražského magistrátu
Hana Pátková – Karel Jaromír Erben a jeho Regesta
Vladimír Koblížek / Erbenův podíl na rozvoji české terminologie a na tvorbě první české encyklopedie
Miroslav Válka – Období Erbenovo v dějinách českého národopisu
Marcel Černý – Erbenovo pojetí slovanské mytologie v souvislostech českých filologických mystifikací první poloviny 19. století
Miloš Řezník / Karel Jaromír Erben, Florian Ceynowa a kašubské hnutí
Karol Bílek / Karel Jaromír Erben a Jičín na základě vzájemné korespondence s prof. Josefem Rissem
Dorota Lábusová / Něco málo o fondu Karel Jaromír Erben v Literárním archivu Památníku národního písemnictví
Paměťové instituce v historických proměnách
Marek Krejčí / Archivy sociální paměti Aby Warburga jako příspěvek k diskusi o organizaci vědecké práce
Jan Kahuda / Pokus o první archivní katastr. Na okraj projektu průvodce po československých archivech z roku 1928
Jan Kašpar / Příběh se šťastným koncem? (Proměny vztahu měst Jablonce nad Nisou a Kaufbeuren-Neugablonz, úloha jabloneckého archivu v tomto procesu)
Tomáš Dvořák / Archivy v digitálním světě
Jan Schwaller / Předarchivní péče v digitální době
Ludomír Kocourek / Počátky a vývoj muzeí na Teplicku
Robert R. Novotný / Stejné i rozdílné – založení turnovského a novopackého muzea v kontextu doby
Luděk Beneš / Literární historie v českých muzeích
Štěpánka Běhalová / Muzejní knihovny současnosti a budoucnosti a uchování
Příloha
Přehled pozůstalostních a tematických osobnostních fondů uložených v muzejních a galerijních knihovnách ČR