(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14/2. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách: referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále

Autor: PIORECKÁ BLÁHOVÁ, Kateřina - NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2011

Počet stran: 251

ISBN: 978-80-86254-25-8; 978-80-86254-22-7 (soubor)

ISSN: 1211-975X

Cena: 250 Kč za oba svazky

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

Karel Jaromír Erben a literární historie
Reinhard Ibler / Erbenova Kytice jako cyklus balad
Viktor Viktora / Nic nedojde k zmaření (K motivickým souvislostem Erbenova „majestátu zákona“)
Anželina Penčeva / Erben – problematický baladik a problematický romantik
Jan Kajfosz / Magie a řád světa v Erbenově Kytici
Irena Vaňková / Přichyl ucho k zemi blíž (Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa)
Milena Lenderová / Tělo, tělesnost a barvy v Erbenově Kytici
Aleš Haman / Sny romantiků: sny Erbenovy a sny Máchovy
Vlastislav Hnízdo / Shody a protiklady Máchy a Erbena
Dalibor Dobiáš / Zrcadlení se (Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře)
Lenka Kusáková – Petr Píša / Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena
Kateřina Piorecká / Dobrodružství cestujících (Model polemiky ve třicátých letech 19. století)
Martin Tomášek / Historický vývoj reflexe Erbenovy krajiny
Dagmar Blümlová / Erbenova Kytice ve Státním nakladatelství dětské knihy (1953), aneb Editorovo vítězství nad básníkem
Jitka Rauchová / Perspektivy interpretace díla K. J. Erbena v 21. století
Lenka Müllerová / Paratexty a Karel Jaromír Erben
Jaroslav Otčenášek / Pohádky K. J. Erbena (Problematika jejich zpracování)
Jana Pácalová / Slovenské rozprávky v Erbenovej zbierke „Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských“
István Vörös / Skleněná rakev, aneb Skrytá dominia jazyka (Baladika Karla Jaromíra Erbena a Jánose Aranye)
Zofia Tarajło-Lipowska / Erbenova a Mickiewiczova balada
Dobrochna Dabert-Bakuła / Filmové adaptace romantických děl (Z polských a českých inscenačních zkušeností)
Jaroslav Vávra / Erbenův Zlatý kolovrat (O jedné školní dramatizaci)
Appendix
Karel Čermák / Soupis knižních vydání Erbenovy Kytice
Seznam účastníků konference
Obrazová příloha