(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 15. Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 20. – 22. října 2011 v Jičíně

Autor: BÍLKOVÁ, Eva - MLSOVÁ, Nella - NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně a město Jičín

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2012

Počet stran: 343

ISBN: 978-80-86254-27-2

ISSN: 1211-975X

 

Základní info:

Publikace je rozebrána

 

Obsah:

Úvodem (Eva Bílková)
Vladimíra Gebhartová / Pohádkové a lidské vzkázání Václava Čtvrtka
Průhledy do Čtvrtkovy tvorby pro děti a mládež
Radek Malý / Odkaz Václava Čtvrtka pohledem současného autora knížek pro děti aneb … tady lidi píšou pořád dokola pohádky o trpaslíčcích
Věra Brožová / K profilaci Čtvrtkovy prózy pro nedospělého čtenáře
Olga Kubeczková / Podivuhodná literární výpověď (Nad knihou Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska)
Petr Slunečko / Václav Čtvrtek a loutkové divadlo
Jazyková specifika Čtvrtkova vyprávění a jejich inspirační zdroje
Svatopluk Pastyřík / O funkcích vlastních jmen v pohádkových příbězích Václava Čtvrtka
Vanda Vaníčková / Vlastní jména v Pohádkách z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
Jitka Bílková / Jak se ve Čtvrtkových pohádkách objevili mužík Kazbunďák a puškař Halíř
Vladimír Úlehla / Jména Čtvrtkových postav
František Kožíšek / Čtvrtkova voda mezi imaginací a vědou
Václav Čtvrtek a vydavatelská praxe
Milada Matějovicová / Redakční spolupráce s Václavem Čtvrtkem
Šárka Krejčová / Václav Čtvrtek v číslech v nakladatelství Albatros
Nella Mlsová / Čtvrtek v Kruhu
Václav Čtvrtek a média
Marie Kšajtová / Václav Čtvrtek a večerníček
Naďa Dvorská / Zvukové verze pohádek a textů Václava Čtvrtka v archivu Supraphonu
Zdeněk Karel Slabý / Václav Čtvrtek vstřícný, sebekritický, neúnavný
Václav Čtvrtek a čtenáři, posluchači i diváci
Ivana Hutařová / Odraz díla Václava Čtvrtka v devatenácti ročnících ankety o nejčtenější knihu roku SUK – Čteme všichni
Gabriela Babušová / Percepce tvorby Václava Čtvrtka žáky prvního stupně základní školy
Petra Bubeníčková / Čtvrtkovy texty v čítankách na základní škole
Jitka Petrušková / Vzpomínání
Dana Hejduková / Malá inventura: Jak vnímají dílo Václava Čtvrtka dnešní děti
Lenka Škutová / Cez zážitok bližšie k Václavovi Čtvrtkovi
Václav Čtvrtek v zahraničí
Peter Karpinský / Niekoľko poznámok o slovenskom preklade knihy Václava Čtvrtka Rumcajs
Hana Přivřelová / Ohlasy tvorby Václava Čtvrtka v Polsku
Marta Maciejewska / Recepce tvorby Václava Čtvrtka v Polsku
Akiko Sekizawa / Jak jsem překládala dílo Václava Čtvrtka
Ilustrátoři děl Václava Čtvrtka
Blanka Stehlíková / Dílo Václava Čtvrtka jako výtvarná inspirace + Čtvrtkův a Pilařův Rumcajs
Tomáš Řízek / Jak se mi ilustrovala knížka O Kačence a tlustém dědečkovi
Dílo Václava Čtvrtka a hudba
Jaroslav Celba / Fragmenty vzpomínek skladatele
Stopy klasiků ve Čtvrtkově tvorbě
Vlastislav Hnízdo / Pohádky K. J. Erbena – zdroj české pohádkářské tradice
Aleš Fetters / Bratří Čapků tvorba pro děti a její vliv na tvorbu Václava Čtvrtka
Jaroslav Otčenášek / Folklorní zájmy Josefa Štefana Kubína a východní Čechy
„Působí na mne prostředí, kde žiji…“
Petr Kovařík / Pražský místopis života a díla Václava Čtvrtka
Marie Švehlová / Václav Čtvrtek a Dobříš
Eva Bílková / Václav Čtvrtek a Jičín
Vladimír Úlehla / U dědečka v Jičíně
Pavel Kracík / Babinský v Prachovských skalách. Vznik a vývoj folklorní tradice a její podíl na formování Čtvrtkových loupežnických pohádek
Ilona Pluhařová / Počátky školní docházky budoucího spisovatele
Ohlasy díla Václava Čtvrtka v Jičíně
František Dopita / Řáholec jako ohlas díla Václava Čtvrtka
Eva Bílková / Kde je Řáholec?
Ivan Matějka / Jičínský divadelní spolek a Rumcajs
Vladislav Vích / Vzpomínka pamětníka na Hospodu U Rumcajse ve Kbelnici u Jičína
Věra Rychterová – Jaroslav Veselý / Festival Jičín – město pohádky a Václav Čtvrtek
Václav Čtvrtek a knihovna v Jičíně
Iva Rodrová / Historie a současnost jičínské knihovny
Alena Pospíšilová / Knihovnické čtvrtkování
Jana Benešová / Rok Václava Čtvrtka v jičínské knihovně
Na závěr (Věra Brožová)
Autoři příspěvků
Redakční poznámka (Eva Bílková, Nella Mlsová, Ivo Navrátil)