(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: věstník okresního archivu Semily. Sv. 1

Vydavatel: Okresní archiv Semily v Bystré nad Jizerou

Místo vydání: Bystrá nad Jizerou

Rok vydání: 1988

Počet stran: 131

Cena: (Czech) Rozebrán

 

Obsah:

Články
Igor Činovec / Ohlas španělských událostí v letech 1936 – 1939 na Semilsku
Ivana Hamplová / Hospodářský, politický a kulturní život v Rovensku pod Troskami mezi světovými válkami
Václav Votoček / Příspěvek k historii odborného školství v Semilech
Miroslav Cogan / K stavebnímu vývoji mostů na Hrubé Skále a Valdštejně
Eva Mikanová / Hudba v Turnově a okolí od nejstarších dob do začátku 19. století
Materiály
Rudolf Hlava / Vzpomínky Albíny Roubalové ze Semil
Ivo Navrátil / Únor 1948 na Semilsku v situačních zprávách SNB – I. část (edice)
Drobnosti
Rudolf.Hlava / W. A. Mozart a Semily
Kronika
Jaroslav Poláček, emeritní ředitel okresního archivu Semily (Ivo Navrátil)
Zpráva o činnosti okresního archivu Semily za rok 1987
Komise pro dějiny závodů při Okresní odborové radě v Semilech (Václav Votoček)